De Kamer van Koophandel en Industrie van Wallonië Picarde (CCI Wapi) heeft onlangs de laureaten van het duurzaamheidscertificeringsprogramma op basis van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de United Nations. Voor het jaar 2023 komen twee bedrijven die met succes stappen hebben gezet naar duurzaamheid naar voren in WaPi… De Aangepaste Werkonderneming Corelap en Roger & Roger, beide gevestigd in Moeskroen, bevinden zich in het derde jaar van hun traject.

De CCI Wallonie Picarde, die zich inzet voor het bevorderen van verantwoorde zakelijke praktijken, heeft zich in 2017 aangesloten bij een duurzaamheidsprogramma dat aan de andere kant van de taalgrens is gestart. Dit programma, gericht op duurzaamheidscertificering, heeft tot doel bedrijven te begeleiden bij hun overgang naar meer mens-, milieu- en welvaartsvriendelijke praktijken, in lijn met de 17 SDG’s van de VN.

Het certificeringsproces is ambitieus. Elk bedrijf verbindt zich ertoe minstens 10 acties per jaar uit te voeren, gericht op een maximum aantal verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen. Gedurende een periode van drie jaar moet een totaal minimum van 30 acties worden bereikt, die alle 17 SDG’s bestrijken.

Andere bedrijven volgen het voorbeeld. Ze zijn in hun tweede jaar van het traject en hebben ook in 2023 hun certificaat behaald. Een zeer bemoedigend teken is dat bijna dertig andere bedrijven overal in Wallonië Picarde zich nu ook aanmelden.

In 2022 begon de vzw Corelap aan het proces. Cédric Vanryckeghem, adjunct-directeur en verantwoordelijke voor HR, benadrukt dat “deze certificering een extra manier vertegenwoordigt om bij te dragen aan een leefomgeving die zowel vandaag als morgen aangenaam is, om deze wil uit te drukken en te delen”.

 

Het opgezette actieplan heeft tot doel actief bij te dragen aan de SDG’s. De concrete inspanningen zijn dus erkend en beloond. De Kamer van Koophandel en Industrie van Wallonië Picarde (CCI) heeft Corelap vzw bekroond met de titel van laureaat voor haar programma, wat een significante vooruitgang betekent op het gebied van duurzaam ondernemerschap.

Concrete acties zijn uitgevoerd tijdens dit tweede jaar van het traject, die verschillende aspecten van milieu, sociale kwesties en governance beslaan. Onder deze acties vallen onder andere de renovatie van het dak om het energieverbruik te verminderen, communicatie-initiatieven zoals het opzetten van een redactionele lijn, buitenfaciliteiten voor pauzes, familiebezoeken, partnerschappen met organisaties om tabaksgebruik te verminderen, het verkrijgen van het FSC-label voor papier en onderzoeken naar machinengeluid.

Terwijl het bedrijf uit Moeskroen met glans het tweede jaar van het traject afrondt, begint het aan het derde en laatste jaar, begeleid door zowel de CCI als de Milieudienst van Moeskroen, die Corelap vzw heeft geholpen bij het opstarten van het initiatief.

Met zeer ambitieuze plannen voor 2024 toont Corelap haar voortdurende betrokkenheid bij duurzaamheid, waarbij wordt benadrukt hoe belangrijk het is om concrete maatregelen te nemen om de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te waarborgen.

Contacten: CORELAP : Cédric VANRYCKEGHEM Adjunct-directeur +32 (0)56 856 363 - CCI : Antoine Vandeputte, Verantwoordelijke zakelijke relaties +32 (0)69 890 689